خیار تبعض صفقه

ژوئن 13, 2020

فسخ قرارداد و خیار تبعض صفقه ؛گروه وکلای آترینا

فسخ قرارداد و خیار تبعض صفقه ؛ گروه وکلای آترینا خیار تبعض صفقه زمانی ایجاد میشود که شخصی مالی را خریداری می‌کند ولی آگاه به باطل بودن […]