ژانویه 21, 2019

حضانت فرزند

حضانت : به مراقب و تربیت اطفال توسط پدر و مادر را حضانت می نامند اقامتگاه کودک همان اقامتگاه پدر است و تا زمانی که بنیان […]
ژانویه 20, 2019

طلاق

طلاق تنها به اراده ی شوهر یا نماینده ی قانونی او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد یعنی مرد می تواند با اجازه […]
ژانویه 20, 2019

نفقه وشرایط تعلق آن به زوجه

وکلای موسه حقوقی آترینابابیان مطالبی درموردحقوق قانونی که به شماتعلق می گیردشمارانسبت به حق وحقوتان آگاهترمی سازند امروزدرخصوص نفقه مطالبی رادراختیار مخاطبین خودقرارداده اند تعریف نفقه […]
ژانویه 19, 2019

استردادهدایای دوران نامزدی

استردادهدایای دوران نامزدی دوران نامزدی :دوران نامزدی تعریف های متعددی دارداماطبق بیان وکلای بسیارباتجربه موسسه حقوقی آترینا که برگرفته ازقانون ومطالب وضع شده قانونگذارمی باشد برخلاف […]
ژانویه 16, 2019

مطالبه ی مهریه

یک وکیل خوب یا مشاور حقوقی با تجربه با دانستن قوانین مهریه راه اسانتری برای رسیدن به حق قانونیتان پیش پایتان می گذارد. مهریه یا کابین […]
ژانویه 15, 2019

بهترین وکیل گرگان

بهترین وکیل گرگان شما هم شاید جزو افرادی هستید که همواره در دعاوی مختلف به دنبال  بهترین وکیل گرگان بوده اید. با توجه به شرایط اقتصادی […]
ژانویه 5, 2019

نکات روز

ژانویه 5, 2019

آرای وحدت رویه

ژانویه 5, 2019

بخشنامه ها