درباره ما

درباره کانون وکلای آترینا

کانون وکلای آترینا با بیش از یک دهه تجربه

گروه وکلای آترینا در سال1391 با هدف افزایش اطلاعات و آگاهی عموم هموطنان به مسایل حقوقی و دفاع از حقوق عموم مستند به ماده 62 برنامه پنجم توسعه با شماره 113 و شماره شناسه ملی 14008049552 به ثبت رسیده است .
نگاهی گذرا به گروه وکلای آترینا  گروه وکلای آترینا در طول مدت فعالیت خود یش از 4000 مشاوره و پرونده را به سر انجام رسانده و توانسته است وظیفه خود را در جهت احقاق حقوق موکلین موسسه به نحو احسن انجام دهد.گروه وکلای آترینا در حال حاضر با تیمی متشکل از 10 نفر از وکلای پایه یک دارندگان مدرک دکتری کارشناسی ارشد در رشته های حقوقی و جرم شناسی در راستای احقاق حقوق موکلین خود مشغول فعالیت است.گروه وکلای آترینا جهت افزایش وکلای خود اقدام به جذب وکیل پایه یک دارای حسن سابقه می نمایید.این گروه قد دارد در آینده نزدیک در دیگر شهرهای کشور نیز فعالیت خود را گسترده و اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت نمایید.گروه آترینا با بهره گیری از توانایی های علمی و عملی و تجربه مجموعه خود مبدع و نیان گذار مشاوره و وکالت تیمی در کشور می باشد.این گروه با تکیه بر جمله ما میتوانیم به شرطی که شما دارای حقی باشید و در راستای ایجاد اطمینان خاطر موکلین خود با استرداد حق الوکاله و هزینه های دادرسی در صورت عدم موفقیت اقدام به قبول وکالت میکند که این مهم نیز برای اولین بار در کشور ایجاد شده است .خدمت استرداد حق الوکاله صرفا به جهت اعتقاد و اعتمادی است که گروه وکلای آترینا به تیم تخصصی خود دارد بدیهی است وقتی جای یه نفرجمعی نظر و مشورت می دهند ریسک پذیری موضوع به نحو چشم گیری کاهش می یابد.در گروه وکلای آترینا با مدیریت  جهت اقدام در مورد موضوع یک پرونده حداقل 10نفر نظر تخصصی خود اعلام داشته  و سپس پیگیری خواهد شد .با این وصف می توان به نتیجه پرونده ها و احقاق حق موکلین امید فراوان داشت و در جهت اثبات آن اعتقاد و اعتماد تعهد نموده ایم که در صورت عدم دستیابی به هدف قانونی مورد نظر موکل مبلغ ح الوکاله وهزینه دادرسی را مسترد مینماییم .
فعالیت های گروه وکلای آترینا طبق اسناد ثبتیارائه خدمات حقوقی و کارشناسی به عنوان مشاوره حقوقی و وکالت کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوق ملی و بین المللی انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاه های خانواده شهرداری ها و کمسیون آن به ویژه  کمسیون ماده پنج دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعیرات حکومتی انجام وکالت در مراجع مالیاتی و عرصه های مختلف حقوقی و علمی و اشخاص حقیقی و حقوقی  قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام  ان در مورد اختلاف و دعاوی در عرصه مختلف ملی و بین المللی نزد مراجع و مراکز ملی و بین المللی و پذیرش حکمیت نقد ارزیابی علمی موضوعات و رویه های قضایی و اجرایی انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی اعلام نظریه های علمی و تخصصی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و معنوی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام رشته ها و شاخه های مرتبط با حقوقی به عموم متقاضیان اعم ازحقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی .چگونگی قبول و پیگیری پرونده های موکلینابتدا اسناد و مدارک اثات ادعای موکل در اختیار تیم تخصصی که شامل و کلای پایه یک کارشناس جرم شناسی و دارندگان سوابق قضایی می باشد قرار میگیرد درمرحله اول هر یک از افراد متخصص نظر خود را پس از بررسی به صورت انفرادی اعلام نموده و سپس نظر تیمی اخذ میگردد پس از جمع بندی نظرات با کسب نظر مجدد تیم و برنامه ریزی بعدی موضوع پرونده ها تا حصول نتیجه و احقاق حقوق موکلین پیگیری می شود هرگاه در مرحله ای ازپیگیری پرونده گروه وکلای آترینا متوجه شود که حقی برای موکل یا مراجعه کننده وجود ندارد . از قبول پرونده و یا ادامه پیگیری آن خودداری نموده ومورد را با ذکر دلیل به اطلاع می رساند با این وصف گروه وکلای آترینا تمام تلاش خود را جهت احقاق حقوق و با جلوگیری از تضییع حقوق واقعی موکلین دارای حق قانونی به کارمیبندد.