گروه وکلای  آترینا

 

گروه وکلای آترینا

موسسه حقوقی جویندگان حقیقت پیشه آترینا

چگونگی قبول و پیگیری پرونده های موکلین

ابتدا اسناد و مدارک اثات ادعای موکل در اختیار تیم تخصصی که شامل و کلای پایه یک کارشناس جرم شناسی و دارندگان سوابق قضایی می باشد قرار میگیرد درمرحله اول هر یک از افراد متخصص نظر خود را پس از بررسی به صورت انفرادی اعلام نموده و سپس نظر تیمی اخذ میگردد پس از جمع بندی نظرات با کسب نظر مجدد تیم و برنامه ریزی بعدی موضوع پرونده ها تا حصول نتیجه و احقاق حقوق موکلین پیگیری می شود هرگاه در مرحله ای ازپیگیری پرونده گروه وکلای آترینا متوجه شود که حقی برای موکل یا مراجعه کننده وجود ندارد . از قبول پرونده و یا ادامه پیگیری آن خودداری نموده ومورد را با ذکر دلیل به اطلاع می رساند با این وصف گروه وکلای آترینا تمام تلاش خود را جهت احقاق حقوق و با جلوگیری از تضییع حقوق واقعی موکلین دارای حق قانونی به کارمیبندد.

 تازه ها

درخواست مشاوره

مشاوره با ما

مشاوره با محمد حسین غفاری

جهت مشاوره و راهنمایی تلفنی و یا دریافت وقت حضوری میتوانید فرم را تکمیل نمایید و یا با شماره تماس های ما تماس بگیرید.

 

 

01732328031

09111717362